Gå til innholdet

FROKOSTMØTE i TRONDHEIM tirsdag 27.september

"Fremtidens arbeidsplasser"
"Fremtidens arbeidsplasser, trender og funn fra forskning og praksis" - Vi får besøk av Siri Hunnes Blakstad som i en årrekke har arbeidet med utviklingsprosjekter knyttet til arbeidsplasser. 
PROGRAM

KL 08.00 Serverer vi en god start på dagen med FROKOST

KL 08.30 - 09.30 "Fremtidens arbeidsplasser, trender og funn fra forskning og praksis" Med Professor Siri Hunnes Blakstad.
Siri har mange "hatter" og lang erfaring med utviklingsprosjekter knyttet til arbeidsplasser. Arbeidsplassen representerer virksomhetens identitet og ansikt utad. Vi påvirkes av våre omgivelser på godt og vondt, og arbeidsplassen kan være et strategisk virkemiddel for å skape endring.

La deg inspirere og få en god start på dagen, velkommen!

Påmelding til: post@f-o.no