Gå til innholdet

Lysseminar med Glamox Luxo

I Longyearbyen og i Trondheim
FO inntar Svalbard med lys i mørketida!
I 3 dager fikk Ida og Ann Kristin fra FO og Stig fra Glamox Luxo oppleve Svalbard og bedriftene der. God og riktig lys i mørketida er viktig for å beholde arbeidslyst og energi. 
Faktisk kan en hel del fysiske plager som hodepine, nakke og rygglidelser. tretthet og såre øyne tilskrives dårlig og feil belysning. Det er fordi kroppen kompenserer for dårlig lys. Man sitter feil for å se riktig.
Mennesker har forskjellig behov for lys avhengig av alder og den typen arbeid de gjør. Derfor er det viktig og lurt å få tatt en sjekk og eventuelt justert lyset og lyskildene. Med oss på turen var Stig Pettersen, han har kunnskap og de riktige hjelpemidlene og kan gi gode råd.
Ikke bare lysmengde blir vurdert ved en lysbefaring, men også energien som brukes. I dag finnes det mange gode energibesparende løsninger. Strømforbruket er den største utgiften i kontorbelysning og en sparer fort inn pengene ved å investere i energieffektive produkter og løsninger.

Onsdag 11. november gjennomfører vi samme seminaret i Trondheim og det blir anledning til å avtale en helt uforpliktende lysbefaring med Stig og FO.

Trondheim 29. oktober 2015
Kristin Ottesen