Gå til innholdet

På flyttefot

Kundebehandling i særklasse er vår visjon.

Ta kontakt med en av oss for å erfare hva det betyr i praksis.

Er dere på flyttefot?

Det er mye å tenke på før flytteprosessen settes i gang, og skal du flytte effektivt må prosessen planlegges fra A-Å.

Det er vi eksperter på!
Det gjelder å forberede og involvere alle ansatte uten at det går ut over driften.

Vi har gjennomført mange flyttinger kombinert med innredning og design av nye lokaler, og kan bidra til en enklere og mer effektiv flytteprosess. Du kan involvere oss i hele prosessen - eller bare deler av den. God planlegging er den beste investeringen dere kan gjøre for å få en vellykket flytteprosess.

NYE LOKALER - Nye løsninger

Når løsningene for de nye lokalene er laget, er tegningene et godt underlag for prosessen og logistikken for flyttingen.

Tegningene brukes som kart for det som skal flyttes. Har man et godt underlag er det lettere å se hva det er plass til og hva man kan ta med. Tegningene er også underlag for merking av flyttegods når flyttedagen kommer.


TJENESTER

 • Planlegging og budsjettering av prosessen
 • Konsulenttjenester
 • Registrering av inventar og forslag til gjenbruk
 • Merking av inventar og utstyr før flytting
 • Fysisk flytting av møbler og datautstyr
 • Kabling av arbeidsplasser og nettverk
 • Montering av audiovisuelle produkter ( AV )
 • Avhending og avvikling av gamle lokaler
 • Kontroll og risikovurdering av lagerinnredning


VI FLYTTER


 • Kontor
 • Butikk
 • Institusjon
 • Mobilarkiv
 • Lager
 • AV produkter
 • Kunst


Ved å satse på kvalitet i både gjenbruk og nye møbler, tar vi vare på miljøet og får gode løsninger på arbeidsplassen.

F&O er sertifisert som Miljøfyrtårn - vi tar vare på miljøet i hele prosessen.