Gå til innholdet

Skole og barnehage

Kundebehandling i særklasse er vår visjon.

Ta kontakt med en av oss for å erfare hva det betyr i praksis.

SKOLE

Vi har hatt mange og store skoleprosjekt. Med snart 15 års innredningskompetanse  i tett samarbeid med ansatte i skoleverket og interiørarkitekter/arkitekter må vi kunne kalle oss spesialister på innredning av skole.

Vi har gjennom utallige møter og samtaler lært oss hva som er viktig når skoleareal skal møbleres.

Det er viktig med robuste møbler som tåler røff bruk fra elever, men elevene skal også ha variasjon tilpasset behovet deres.

Hvilke overflater som lett kan rengjøres, og hva slags stoff som fungerer i ulike soner, er viktig å ha kunnskap om når skoler skal møbleres. Vi har denne kunnskapen, og kan hjelpe de som skal innrede skolebygg med å bruke budsjettet til rådighet riktig. Skal man velge en overflate som koster ekstra, men som ikke har noen betydning i et ferdig skolebygg ? Eller skal det velges en standard løsning som gjør at man har mer penger til møbler som virkelig gjør en forskjell. Vi har erfaring og kunnskap til å bistå ved slike valg. 

Skolen er i stadig endring, og i likhet med kontorløsninger søker man stadig nye muligheter for undervisningen. Elevene sitter ikke lenger ved samme pult og på samme stol hele dagen. Et godt eksempel på hvordan en moderne skole har tatt i bruk nye løsninger er Røros Videregående skole. Se video: https://rorosnytt.no/en-topp-moderne-skole-blir-til/

Se våre skoleprodukter her: http://offinn.no/

BARNEHAGE

Med 15 års kompetanse begynner vi å nærme oss sort belte i barnehageinnredning også. Vi har hatt møbleringsansvar i nærmere 50 nye barnehageprosjekt, fra tomt bygg til ferdig møblert. Prosjektene har vært i tett samarbeid med barnehagepersonell. I tillegg har vi hatt hundrevis av mindre prosjekter hvor vi har bidratt med løsninger. Vi har gått inn og ut av barnehager og kjenner tankesettet i forhold til møblering så godt at vi i dag må kunne kalle oss spesialister på innredning av barnehage.

Vi hjelper dere gjennom hele prosessen, og holder i enten alle trådene eller bare noen ut fra deres behov. På den måten kan dere fokusere på barnehagens mål, mens vi passer på at dere får et komplett og godt verktøy i gode arealer. Sammen finner vi de beste løsningene for dere hvor alle parter bidrar med det de er best på.

Vi har gjennom utallige møter og samtaler utviklet møbler som bygger opp under de aktivitetene man har innendørs i en barnehage. Møblene er tilpasset hard bruk og kan flyttes rundt etter behov. I motsetning til et kontorbygg hvor møblene står i ro, vil det i en barnehage være bevegelse i møbleringen. Ut fra aktiviteter i barnehagen kan man enkelt omdefinere bruken av møblene. Det som var en hylle på mandag kan være et hotell på fredag. Vi jobber med å skape gode soner som gir barna en hverdag hvor de «klarer selv», hvor de får brukt sin utforskertrang, finner inspirasjon til å prøve nye ting og er i et miljø som stimulerer til kreativitet.

Når vi møblerer en barnehage er det viktig for oss at logistikken fungerer optimalt. De skal mestre egne gjøremål fra de går inn i garderoben, spiseplassen eller de skal finne dinosauren de vil leke med lett tilgjengelig. Det skal være møblering som fungerer til flere aktiviteter.

Gode arbeidsplasser for voksne i et bygg som er utformet for barn er en stor utfordring, men vi jobber kontinuerlig med dette og finner stadig nye måter som gjør at de voksne har gode arbeidsplasser og hjelpemidler for å håndtere det som foregår i barnas areal. 

Slik jobber vi:

Vi starter med et oppstartmøte: Hva er tanken for arealet ? Satsingsområder ? Hva er utfordringene ? Hva ønsker dere å ta spesielt vare på ? Hvordan ønsker dere å drive skolen/barnehagen deres ?

Vi intervjuer og snakker med nøkkelpersonell, men kan også gjennomføre en spørreundersøkelse med elever og ansatte, og vi setter deretter behovene i system. Vi tegner møbleringsplaner som vi diskuterer og analyserer i workshops, og finner til slutt den beste løsningen.

Vi kan hjelpe dere med alt fra A til Å i prosjektet deres, men vi kan også bistå med deler av prosessen:
- Besøk på skolen/barnehagen for å se på muligheter
- Kartlegging av gjenbruk
- Hvordan få det beste ut av det vi har  – vi bistår dere med et friskt blikk og bistår med forslag til ommøblering
- Intervjuer/møter med nøkkelpersoner for å kartlegge – kanskje mest aktuelt i nye prosjekt, men kan også gjøres i prosjekt på eksisterende skoler/barnehager
- Møbleringsplaner fra våre spesialister. Vi kan også tegne inn gjenbruk
- Workshops for å bearbeide løsningsforslag
- Møbelbestillinger
- Montasje
- Flytteprosesser
Se våre barnehageprodukter her: 
http://offinn.no/

Ønsker dere hjelp av oss. Send en e-post til en av våre medarbeidere, eller til post@f-o.no.