Gå til innholdet

Åsveien Skole

Passivhusskole tilrettelagt for sambruk og nærmiljø funksjoner

Passivhus tilrettelagt for sambruk og nærmiljø funksjoner

Elever og lærere ved Åsveien skole i Trondheim tok 2. mars 2015 i bruk det nye skoleanlegget. Skolen er unik i landet og et pilotprosjekt for miljøvennlige skolebygg. 


Åsveien skole består av:

- Barneskole for 90 elever pr trinn, totalt 630 elever og senter for 20 elever med diagnose innenfor autismespekteret, bruttoareal ( BTA ) 8836 m2

- Flerbrukshall, bruttoareal (BTA ) 2336 m2

Sambruk:

Skolen tilrettelegges med ulike låsbare soner for bruk på kveldstid og blir et nærmiljøsenter for bydelen. Aula, musikk, personal-og møterom samt kunst- og hådverksrom planlegges for å kunne benyttes ettet skolens åpningstid. I tillegg til idrett, korps, og foreninger, vil byens kulturskole ha undervisning på skolen. Dette gjør at lokalene vil være i bruk for flere funksjoner større deler av dagen.

F&O har vært leverandør av møbler til administrasjon, personalrom, personalgarderober, lærerareal, elevgarderober, elevstoler, lyttekroker og lærerarbeidsplasser i klasserom. Gjennom høsten 2015 kom vi i samarbeid med Eggen Arkitekter AS fram til løsninger som vi håper skolen vil være fornøyd med i årene som kommer.

Åsveien skole er en av 5 bygg i Norge som er nominert til Årets Bygg 2015.   http://www.bygg.no/article/1265746