Gå til innholdet

Meldal Skole

Meldal Barne- og Ungdomsskole ble levert i januar 2013.
I tett samarbeid med On Arkitekter og Ingeniører AS på Orkanger, ble en flott skole for elever fra 1-10 trinn til.

Skoleanlegget består av 10 baseareal inkl. fellesarealer og lærerarbeidsplasser, SFO, spesialrom, kantine, skolekjøkken, 
liten flerbrukshall, bibliotek samt administrasjon og personalrom.