Gå til innholdet

Powel

I tett samarbeid med kunden leverte vi våren 2013 en totalleveranse av innredning når Powel skulle oppgradere sine kontorer.

Prosessen var god med hyppige prosjektmøter og viktig kvalitetssikring av produkter på Stockholmsmessen. Resultatet ble flotte kontorlokaler der variasjon og tilrettelagte løsninger er i fokus. 

«Åpne landskap, i kombinasjon med ulike soner, stillerom og møterom, har gitt oss den fleksibiliteten i arbeidshverdagen som vi ønsker. Vi trives og viser stolt fram våre nye, flotte lokaler til kunder, samarbeidspartnere og kolleger» Hilde Landsem