Gå til innholdet

Salgs- og interiørkonsulent

Vi trenger flere medarbeidere, er du interessert?
Salgs- og interiørkonsulent
F&O er i stadig utvikling og vi søker deg med teft og interesse for interiør, estetikk og funksjonalitet og som vil motiveres av å bruke dette i en rådgivnings- og salgssetting. Du får ansvar for egen kundeportefølje og er deres naturlige kontaktpunkt hos oss for bistand i valg av produkt og gode interiørløsninger. 

Du evner å lytte til kunden, forstå deres behov og utfordringer, har litt praktisk sans og evner å finne riktige løsninger og produkter. Du er god på å presentere og formidle løsningene både muntlig og visuelt fremstilt. Du liker kombinasjonen av å jobbe kreativt i det ene øyeblikket, og å jobbe med saksarbeid i neste, for eksempel med tilbuds-, dokumentasjons- og prisarbeid. Du må motiveres av salg og trives med å se resultater gjennom godt salgsarbeid.

F&O er opptatt av folkelighet og at vi sammen utgjør et sterkt interiørfaglig team som jobber tett sammen i hverdagen med å støtte, bistå og utfordre hverandre. Oppgavene er preget av løpende dialog med kolleger, kunder, frittstående interiørarkitekter, entreprenører og eiendomsselskaper. Stillingen rapporterer til teamleder for interiør i Trondheim med samme arbeidssted. 

Ansvar og oppgaver
· Salg til nye og eksisterende kunder
· Rådgivning om kontorinteriør til privatbedrifter
· Tegne, foreslå interiørløsninger og produktvalg
· Utforme tilbud, bearbeide og holde tråden i egne salg og prosjekter
· Oppfølging av ordrer, leverandører og montasje 
· Avtaleforvaltning

Ønskede kvalifikasjoner og kompetanse
· Interiørkunnskap, form, farge, design, estetikk 
· Teft for gode, kreative og gjennomførbare løsninger
· Presentasjonsegenskaper, formidlingsevne
· Gode datakunnskaper, fordel med tegneprogram
· Erfaring med tilbuds- og planleggingsarbeid
· Erfaring fra salg, markedsarbeid, kundehåndtering 

Kreativ fagskole, interiør eller høyere relevant utdanning er en fordel, men erfaring kan kompensere.  

Personlige egenskaper
· Engasjert, effektiv og proaktiv
· Tar ansvar, viser initiativ, tar handlingsrom
· Strukturert og systematisk arbeidsform
· Relasjonsbygger, nettverksbygger, gode kommunikasjonsevner
· Lyttende og trygg i møte med ulike mennesketyper og faggrupper
· Trives med kundedialog og skaper god atmosfære
· Bidra til godt miljø mellom kolleger

I F&O tilbyr vi:
· Kreativt, visuelt og designfokusert miljø
· Faglig engasjert miljø
· Støttende og teamorienterte kolleger
· Tilrettelegging for personlig utvikling og produktopplæring
· Deltakelse på kurs, konferanser, salgsutstillinger, bransjekontakt
· Fleksibel arbeidstidsordning, tilrettelegging for livsfase og frihet til å styre egen hverdag
· Konkurransedyktige betingelser


Andre opplysninger
Fast stilling. Tiltredelse etter avtale. 

Spørsmål om stillingen?
Kontakt Teamleder Interiør Trondheim, Hege E. Lande
Telefon 930 38 124
E-post: post@f-o.no

Eller
Salgssjef interiør F&O-Gruppen, John Eivind Lund
Telefon 971 79 525
E-post: john.eivind.lund@f-o.no

Søknadsfrist: 28. april 2017