Gå til innholdet

F&O valgt som leverandør til Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har nylig signert rammeavtale med Fagerhaug & Olstad AS (F&O) som leverandør av lagerinnredning. 
Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for lagerinnredning på en formålstjenlig og kostnadseffektiv måte. Innredning bestilt under denne rammeavtalen vil også kunne benyttes på andre fasiliteter enn oppdragsgivers lager, som for eksempel verksted, laboratorier, undervisningsrom, arkiv med mer. Oppdragsgiver vil kunne inngå andre avtaler hvis formålstjenlig, og særskilt i de tilfeller det av kompabilitetshensyn er nødvendig å søke løsninger som ivaretar et helhetlig behov for oppdragsgiver. Leveransenes omfang og kompleksitet vil kunne variere i forhold til anslått behov og for hvert enkelt avrop.

Rammeavtalens maksimale varighet vil være 4 år (inkl. opsjoner). Det skal kunne leveres til samtlige av oppdragsgivers lokasjoner i Norge, og F&O må ved behov være beredt til å levere til større innredningsprosjekter. Der oppdragsgiver anser det som hensiktsmessig vil det også kunne bestilles produkter til oppdragsgivers lokasjoner i utlandet.