Gå til innholdet

Grenreol levert til Troll i Antarktis

F&O har levert reoler til Norsk Polarinstitutts forskningssenter på Dronning Maud land.

F&O fikk en spennende leveranse av reoler til Norsk Polarinstitutts forskningssenter Troll i Antarktis. Leveransen består av grenreoler for utendørs bruk med spesiell forankring til bakken. Vi leverer tilpassede løsninger til dine behov!
Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis.