Gå til innholdet

Stilling ledig

Teknisk salgstøtte til vårt kontor på Lørenskog
Vi vil styrke vår back-office avdeling på Lørenskog grunnet økte oppdrags mengder og søker derfor etter en som kan være vår tekniske salgstøtte, kan det være deg?
Stillingsprosent 100%
Generelt om stillingen
Stillingen vil innebære stor grad av ansvar og selvstendig jobbing. Stillingen er nyetablert, i et relativt nyetablert selskap, følgelig blir arbeidsbeskrivelse og tilhørende oppgaver litt til under marsjen. Koordinering av løpende arbeid vil skje med relevante kolleger.

FO Reolsystemer vektlegger arbeidsmiljø og samhold hvilket betyr at man arbeider mye teamrelatert. Vi har en relativt sett liten back-office - organisasjon, så høy grad av fleksibilitet er en nødvendig egenskap. Dette gjelder mht oppbygging av systemer og rutiner innen de ulike felt samt overlapping av funksjoner og oppgaver når dette er påkrevd.

Arbeidsbeskrivelse
Stillingen inngår i salgsteam F&O Reolsystemer AS og de viktigste oppgaver p.t. vil være:
  • Organisere og gjennomføre løpende support mot salgsteamet, herunder bl.a. tegnings-, tilbuds og ordrebehandling. Fagområdet trelast vil være høyt prioritert.
  • Annen salgs support
  • Medansvar for oppbygging og forvaltning av tilbudsmaler, kalkylemaler og lignende salgs verktøy i CRM.
  • Medansvar for oppbygging av struktur for håndtering av rapporter, tilbud og ordrer etter reolkontroller.
  • Kontaktperson mot relevante leverandører og annen support som ligger under F&O "mor" i Trondheim.
Arbeidssted
Stillingen vil være lokalisert til vårt kontor i Oslo, for tiden i Solheimsveien 50A på Lørenskog.

Tiltredelse
Stillingen ønskes besatt snarest

Spørsmål om stillingen kan stilles til
Tom-Anders Skjæraasen, Teamleder salg reolsystemer på mobil 911 71 251
Terje Danielsen, Daglig leder FO Reol på mobil 908 68 093

Søknad sendes
berit@f-o.no og merkes "Søknad teknisk support, Lørenskog"

F&O er i konstant forandring og fornying. Visjonen om å være en seriøs og innovativ aktør innen fagområdet reolsystem i Norge, tilstrebes i hele organisasjonen.
Vi står fremfor interessante utfordringer i tiden framover.