Gå til innholdet
Mobile pallereoler består av pallereoler montert på skinnegående, elektrisk drevne vogner. Systemet bygges opp i blokker med et antall vogner, i tillegg til som regel faste vogner mot vegger. I hver blokk kan en betjeningsgang åpnes, med evt. fjernstyring. Mobile pallereoler er blant Europas mest brukte. Bare i Norge finnes rundt 300 mobilanlegg i konvensjonelle og fryse-/kjølelager.

De tunge, elektrisk drevne mobile pallereolene går på skinner som er støpt ned i gulvet, og tåler meget stor belastning.

Når kjøregangene står åpne, sikrer avansert sensorteknikk og styrefunksjoner smidig manøvrering med sikkerhet for brukerne.

Med et bredt utvalg av tilbehør, er mobile pallereoler velegnet til alle typer gods. Våre mobile pallereoler har en garantert driftssikkerhet ved svært lave temperaturer, og egner seg dermed svært godt til bruk i kjøle- og fryselager.