Gå til innholdet
Konvensjonelle pallereoler gir ubegrenset tilgang til alle paller, og passer for all type lagring uten noe begrenset system for palleplasseringen.

Selv i en topp moderne lagervirksomhet er pallereoler fortsatt den vanligste lagringsformen. Vår pallereol er svært fleksibel og kan benyttes i alle bransjer. Den kan monteres med enkel eller dobbel dybde.

Pallereoler finnes i høyder opp til 30 m, med varierende dybde og bredde, og kan tilpasses det arealet som finnes tilgjengelig. Reolsystemet passer til alle typer lagringsmedier – europaller, engangspaller, spesialpaller og gitterpaller. Ingen plasseringsrestriksjoner gjelder for paller som oppbevares på denne måten. Pallene er alltid fritt tilgjengelige.