Gå til innholdet
Småvarereoler er et lagersystem bestående av et minimalt antall deler. Systemet er enkelt å montere, helt uten skrueforbindelser. Grunnkomponentene er gavler og hyller, produsert av galvanisert stål.

Den vanligste lagringsform for smådeler er tradisjonelle småvarereoler. Avhengig av hva du skal oppbevare, kan reolene konstrueres og tilpasses godset, med hensyn til vekt, volum og frekvens.

Småvarereolen kan også benyttes med et gjennomløpssystem og kombineres med rullebaner.

Småvarereolen kan kombineres med mesaninsystem og bygges i høyden.