Gå til innholdet
Dårlig arbeidsmiljø i en bedrift fører til dårligere produktivitet. Motivasjon og arbeidsglede er noen av de viktigste faktorene for en fremgangsrik virksomhet.

Ugunstig arbeidsmiljø kan være uakseptabel støy, skitt og støv, EMP forstyrelser, arbeidsplassintegritet osv. Det er disse problemen som et veggsystem løser ved å bygge bort forstyrrelsene.

Flyttbare vegger gjør at de enkelt kan endres når det skjer layoutforandringer. I konseptet finnes også prefabrikerte ferdige flyttbare kontorer som leveres direkte på plass.

Veggsystem Cassette900 skaper ikke bare et godt arbeidsmiljø, men opprettholder muligheten for å endre innredningen i tilfeller om- og påbygging.