Gå til innholdet

Tjenester

F&O Reol leverer effektive logistikkløsninger og tjenester.
Kundebehandling i særklasse er vår visjon. 
Ta kontakt med en av oss for å erfare hva det betyr i praksis.
I mer enn 40 år har vi levert løsninger for effektiv logistikk. Vi har meget stor kompetanse i planlegging og gjennomføring av tilpassede reol- og lagerløsninger. 
KURS
  • Sikkerhetskurs - Vi holder sikkerhetskurs dag basert hvor vi går gjennom gjeldende regelverk knyttet til reolsikkerhet. Kursene holdes hos kunde eller i egne moderne kurslokaler.

  • Informasjonskurs for truckførere - 2 timers kurs, hvor farer og regelverk visualiseres for å gjøre stoffet mer tilgjengelig for bruker. Kursene holdes på lokasjon hvor dagsaktuelle situasjoner hos kunden benyttes i kursmateriellet.

TEGNETJENESTER
Vi tegner og planlegger ditt lager i Autocad. Vi kan delta i planleggings-prosess fra bygget planlegges slik at porter og søyler blir plassert hensiktsmessig for effektiv drift og lagring.

VAREOPTIMALISERING
FO har lang erfaring med utarbeidelse av optimale lagerløsninger og sammen med kunden utarbeider vi uforpliktende layout, det være seg om fokus er pallegods, lang-gods eller smådeler.

REOLSIKKERHET OG REOLKONTROLL
Vi gjennomfører reolkontroll etter gjeldende standard NS-EN 15635:2008. Denne erstatter INSTA kontroll, som ikke lenger er gjeldende standard. Reolkontroll skal gjennomføres en gang pr. år minimum. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften pålegger enhver arbeidsplass årlig risikovurdering. Bestill reolkontroll av F&O Reolsystemer for å i vareta dette kravet. Våre kontroller gjennomføres elektronisk, og alle rapporter og bilde dokumentasjon lagres elektronisk som historisk data. Reolkontroll er et aktivt tiltak i bedriftens HMS arbeid.

UTBEDRINGER -  OPPGRADERINGER - FLYTTEPROSESSEN
Gjennom-før reolkontroll i forkant av utbedring eller flytteprosesser. Da vil du få oversikt over de reolene som er skadet, og de som må utbedres. Det kan være god grunn, da vi kan finne de reolene som kan gjengbrukes og spare store investeringer.

PRODUKTUTVIKLING
Vi utvikler og kundetilpasser innredning og lagermedie til dine spesielle behov. Være seg spesial tyngde, HMS krav, nye produktgrupper, optimalisering-er m.m.  

VÅRE LOGISTIKK INGENIØRER STILLER OPP FOR DEG !